Δραστηριοποιείται με την καλλιέργεια Ροδιάς στο ιδιόκτητο «Κτήμα Αγγελή» στην Χλόη Μαγνησίας. Παράγει με μεράκι και αγάπη τους κατακόκκινους καρπούς της ποικιλίας Wonderful, τους συλλέγει σχολαστικά και τους επεξεργάζεται.

Filters:  Filter