Η εταιρία, «ΑΙΓΙΝΑ® – Ξηροί Καρποί» – Νίκος Τζίτζης & Σία ΕΕ, είναι μια μικρή και ευέλικτη οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1952, όταν ο παππούς Γιάννης Τζίτζης αποφάσισε να επεξεργάζεται και να τυποποιεί ο ίδιος το Φιστίκι που παρήγαγε στα κτήματά του. Για το λόγο αυτό ιδρύει την εταιρία «ΑΙΓΙΝΑ ® – Ξηροί Καρποί», όπου σαν αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή, επεξεργασία (καθάρισμα, διαλογή), ψήσιμο και τυποποίηση του μοναδικού για την Αίγινα προϊόντος.

Filters:  Filter