Καλλιέργεια, παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων με τρούφα.

Με γνώμονα τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα της γαστρονομίας, διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων που έχουν ως βασικό συστατικό την τρούφα, συνδυασμένα εξαιρετικά με προϊόντα που παράγει η ελληνική γη.

Filters:  Filter