Ο όμιλος εταιρειών Constantin Potou παράγει, επιλέγει, τυποποιεί με τις δικές του προδιαγραφές, ελέγχοντας ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης, συλλογής, μεταφοράς και τυποποίησης προϊόντων. Όλα αυτά γίνονται με απόλυτη ηθική, σεβασμό προς το προϊόν, τη φύση και το περιβάλλον, καθώς και με την κοινωνική ευαισθησία στον ανθρώπινο παράγοντα.

Filters:  Filter