Η Promithion είναι μια παραγωγική εταιρεία βιολογικού Κρίταμου. Καλλιεργεί, μεταποιεί, συσκευάζει τηρώντας τους κανόνες υγιεινής, δημιουργεί προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας βιολογικής γεωργίας. Στόχος του είναι να διατηρήσει τη διατροφική αξία αυτού του θρεπτικού βοτάνου. H ιστορία του Κρίταμου έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα… Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Προμηθέας έκρυψε τη φωτιά , από το Δία , σε μια σχισμή βράχου με Κρίταμο. Έκτοτε το Κρίταμο συνδέεται με τον άνθρωπο και τη χρήση της φωτιάς για να επιβιώσει και να εκπολιτιστεί. «Λαχανεύεται εφθόν τε και ωμόν εσθιόμενον, και ταριχεύεται εν άλμη» Διοσκουρίδης 40-90 μ. Χ

Filters:  Filter