Η εταιρεία μας, έχει επιλέξει να στηρίξει την εγχώρια οικονομία μέσω της ορθής γεωργικής εκμετάλλευσης των αγροτικών προϊόντων με σύγχρονα πρότυπα καλλιέργειας και την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας ως βασικούς προμηθευτές της εφαρμόζοντας παράλληλα θεμιτές και δίκαιες πρακτικές εμπορίου προς τους καταναλωτές και τους παραγωγούς Α’ υλών.

Filters:  Filter